产品展示
  • !!!产品栏目未指定文章/信息库!!!
  • !!!产品栏目未指定文章/信息库!!!
  • !!!产品栏目未指定文章/信息库!!!
  • !!!产品栏目未指定文章/信息库!!!
  • !!!产品栏目未指定文章/信息库!!!
联系方式

邮箱:[email protected]

电话:0888666555

传真:0333444777

【bet 855】Nhờ chủ trương mới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hiệu quả hơn

2024-06-19 06:27:41      点击:997

Tại cuộc họp,ờchủtrươngmớiChiếndịchThanhniêntìnhnguyệnhèhiệuquảhơbet 855 các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Các ý kiến đều cho rằng chủ trương "3 liên kết" (liên kết địa bàn, liên kết đội hình, liên kết cộng đồng) trong phong trào thanh niên tình nguyện là chủ trương mới, đã bước đầu triển khai hiệu quả và mang lại giá trị mới cho hoạt động tình nguyện. Việc thực hiện chủ trương này giúp các phong trào, hoạt động tình nguyện hiệu quả hơn, sức lan tỏa lớn hơn. Các ý kiến cũng đề nghị cần làm nổi bật các mô hình mới theo các phương thức mới triển khai năm 2023; làm rõ điểm mới, khác biệt trong triển khai chiến dịch; đánh giá sâu hơn chủ trương "3 liên kết"…

Nhờ chủ trương mới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hiệu quả hơn  - Ảnh 1.

Thanh niên tình nguyện xây nhà giúp người dân vùng biên

【bet 855】Nhờ chủ trương mới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hiệu quả hơn

Nam Thịnh

【bet 855】Nhờ chủ trương mới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hiệu quả hơn

Theo anh Ngô Văn Cương, điểm nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là đã đạt và vượt các chỉ tiêu. Trong đó, hoạt động tình nguyện tại các địa bàn trọng tâm như đảo thanh niên, thôn, bản xây dựng nông thôn mới, đã được xác lập cụ thể, diễn ra rộng khắp, là điểm sáng của chiến dịch. Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tiến hành khảo sát, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tích cực tại các địa bàn. Một số đơn vị có mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhận được sự đánh giá cao của nhân dân địa phương.

【bet 855】Nhờ chủ trương mới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hiệu quả hơn

Kết luận cuộc họp, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, với nhiều đổi mới và kết quả toàn diện như: lần đầu tiên thực hiện chủ trương "3 liên kết"; việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sớm hơn, cụ thể hơn; ban chỉ đạo chiến dịch họp thường xuyên để đánh giá, rút kinh nghiệm... Tuy nhiên, anh Lương lưu ý báo cáo tổng kết cần khái quát hơn, chất lượng hiệu quả hơn, nêu bật cách làm mới, tập hợp các mô hình hoạt động tiêu biểu. Trong đó, cần so sánh sự khác biệt với các năm khác như: có chỉ tiêu các năm không đạt, năm nay đã đạt, có địa bàn chưa đến, năm nay đã đến... Anh Lương cũng đề nghị rà soát lại các chỉ tiêu đã đạt được trong báo cáo, để đảm bảo độ chính xác, trung thực; phải luận giải được, tránh số liệu báo cáo thành tích ảo.

Đặc biệt, anh Lương lưu ý cần đánh giá về việc thực hiện chủ đề công tác năm về chuyển đổi số trong chiến dịch. Đồng thời, cần đánh giá kỹ hơn về chủ trương "3 liên kết" là đúng, trúng, được đồng tình hưởng ứng cao, giúp số lượng, chất lượng địa bàn hoạt động tăng lên. Việc tuyên truyền năm nay đã đổi mới, phản ảnh nhiều mô hình chuyên sâu, lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt, những mô hình hay; xuất hiện nhiều mô hình, cách làm tốt có thể nhân rộng trong nhiệm kỳ.

Critics rail against Biden for dodging Super Bowl interview two years in a row
Biden using TikTok shows he tacitly condones China's propaganda presence